beschrijving beschrijving

Vogelvlucht van de verovering van Colombo in 1656

Afbeelding

Vogelvlucht van de verovering van Colombo in 1656

Waasbergen, Johannes Janssonius / Anoniem / Anonymous

Vogelvlucht van de verovering van Colombo in 1656.

De Belegering van de voornaeme Stadt Columbo, onder het bewindt venden Ed: Heer Geeraerd Hulft.

Legenda: 1. 't Logement vanden Ed: Heer Hulft en de Ed: Goven: vander Meyden / 2. De Kerck Agoa de loepo, synde 't Logement vande H: [?] Jan vander Laan / 3. Luyt: de Mof [?] Mardijckers quart / 4. Batarye van 4 stucken / 5. Nosso Senhoro de Librement / 6. Luytenant [?] / 7. Luyt. Christoffel / 8. S. Sebastiaen / 9. Luytenant Ali[?] / 10. Papen Huys / 11 Mortieren / 12. Quartier van de Javanen / 13. Luyte: de Wit / 14. Bateryen van 2 stucken / 15. S. Thomas / 16. Bateryen van 6 stucken / 17. Capit: Cuylenburghs Huys / 18. Luyt: Ketelaers Huys / 19. qartier van Luyt: Gerrit / 20. Luyt: Aerts Reduyt / 21. Luyt: Schert / 22. Cap. Hendrick Gerritsz / 23. Brugh over de Tangh / 24. Quart: van Luyt: Poulus met sijn Aproche / 25. Onse Galderie, waer in de Heer Hulft is doot geschoten / 26. Des Vyants Beer / 27 Buyten Reduyt / 28. Afsnydingh van ons Volck buyten de Poort Mopane / 29. Een droge Gracht.

Deze prent van Colombo is evenals de aquarel van Vingboons, Nationaal Archief, inv. nr. VELH0619.115, gebaseerd op een (verloren gegane) tekening vergelijkbaar met die van Nessel: Nationaal Archief, inv. nr. VEL0942.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Baldaeus, Philippus, Naauwkeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel: Derzelver aangrenzende Ryken, en het machtige Eyland Ceylon (1672)