beschrijving beschrijving

Kaart van de rede van Formosa

Afbeelding

Kaart van de rede van Formosa

Vingboons, Johannes

Kaart van de rede van Formosa.

Het Canael, en Incoomen, van Taijovan. / gheleegen aen de westzijde van 't groot Eijlandt Formosa, Tegen ouer De Custe van 't koningrijck China.

Legenda: A. 't Fort Zelandia. / B. de Redout Zeeburgh. / C. 't Canael van TAijouan. / D. Saccam, ofte Jagersdorp. / E. de Rivier Sinckan. / F. Walvis Been. / G. de Soute Rivier.

De kaart is afkomstig uit de Atlas Blaeu-Van der Hem.

Neem contact op met Österreichische Nationalbibliothek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)