beschrijving beschrijving

Het fort Hardenberg op de berg van Cambello

Afbeelding

Het fort Hardenberg op de berg van Cambello

Anoniem / Anonymous

Titel catalogus Leupe (NA): Vertooninge als voren, comende van de Suyd, langs strand van de wegh aff van Louhoe, bedoeld wordt de titel van VEL1347: Vertooninge van de fortificatie op den bergh van Cambelle, comende van den Noort, langs strant aff van Lissidi.

Rechts boven genummerd: 384 [moet het folionummer in de band OBP zijn].

Notities verso: Affteijckeningen vande Fortificatie op Combello / No. 41: [waarschijnlijk het volgnummer van het stuk in de band OBP] / Behoort by de papieren en brieven uit Amboina d.d. sept. 1644 overgezonden door Gerard Demmer en van Outshoorn portefeuille 1644 no. II [de drie woorden en van Outshoorn zijn doorgestreept] / 662 c.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.