Post

Kartasura

Indonesia

In 1680 vestigde Sunan Amangkurat II zijn hof in Kartasura. Indertijd was er een rivaliserend hof in Pleret, waar de broer van Sunan Amangkurat, prins Puger, hof hield. Beide claimden de vorst van Mataram te zijn – de VOC steunde Amangkurat, Prins Puger werd verslagen. Daarna was Kartasura de hoofdstad van het Mataram-rijk.

De volgende vorsten regeerden vanuit het paleis in Kartasura Amangkurat II (1677-1703), Amangkurat III, Pakubuwana I (1704-1719) en Amangkurat IV (1719-1727).
Pakubuwana II (1727-1749) was de laatste vorst die in de kraton van Kartasura woonde. In 1742 brak onder de Chinezen een opstand tegen de sultan uit, die vluchtte naar Ponogoro in West-Java. De sultan kreeg hulp van de VOC en Adipati Cakraningrat van West-Madura. Kartasura werd heroverd en de opstand neergeslagen, maar de kraton was verwoest en ontheiligd. Pakubuwana besloot een nieuw paleis en hoofdstad te bouwen in het dorp Sala (Solo, Surakarta) De verhuizing vond plaats op 17 februari 1745.

Afbeeldingen