beschrijving beschrijving

Kaart van Suriname vertonende de stromen en landstreken

Afbeelding

Kaart van Suriname vertonende de stromen en landstreken

Lavaux, Alexander de

Titel Leupe: Generale Caart van de Provintie Suriname, rivieren en distrieten, met alle d'ontdekkingen van militaire togten, mitsgaders de groote der gemetene plantagien, gecarteert op de naauwkeurigste waarnemingen.

Alexander de Lavaux, geboren omstreeks 1704 in Berlijn, kwam in 1729 als vaandrig in dienst van de Sociëteit naar Suriname, waar hij in de volgende drie jaar onder meer deelnam aan expedities -de gestippelde routes op de kaart

tegen de Marrons in het gebied tussen de bovenlopen van de Saramacca en de Surinamerivier. Daarnaast was hij werkzaam als landmeter, in welke hoedanigheid hij gebruik kon maken van de bestaande kaarten in het archief van het gouvernement in Paramaribo. Op basis van dit materiaal en uitgebreide eigen opnemingen vervaardigde De Lavaux in de periode 1732-1734 op eigen initiatief deze grote overzichtskaart van de gehele toenmalige kolonie Suriname, die alle eerdere ver overtrof in nauwkeurigheid van de topografische weergave.

Op de verschillende gedrukte uitgaven van deze kaart tussen 1737 en 1770 komt een kleinschalige overzichtskaart van het deel van de Guyana’s tussen Berbice en Cayenne in steeds aangepaste vorm voor als inzetkaart. De inzetkaart van deze eerste druk is de meest complete versie van deze kaart. Hij toont de expeditieroutes van 1730-1731. Het vierkant (A) geeft ‘het gecultiveert en wel bekent land van Suriname’ weer, de lijn (B) de grens met Berbice ‘volgens den Landmeeter Abraham Maas’ (werkzaam in Suriname en Essequibo in de periode 1701-1719). De kaart als geheel is niet alleen inhoudelijk, maar ook druktechnisch van uitzonderlijke kwaliteit, waardoor zelfs in de huidige beschadigde staat de kleinste details nog uitstekend leesbaar zijn. Diverse verklaringen en legenda’s zijn zichtbaar en de kaart bevat een prachtig uitgevoerde vruchtenrand met de wapens der bewindhebbers en dergelijke.

Het noorden is onder.

Schaalstokken van 1500 Kettingen a 66 voeten Rhynlands / Agt Surinaamse Mylen = [ca. 1 : 262.000] / [inzetkaart] agt Hollandze Mylen a 20 in een graad = [ca. 1 : 1.585.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)