beschrijving beschrijving

Kaart van een verbinding tussen de Parakreek en de Surinamerivier

Afbeelding

Kaart van een verbinding tussen de Parakreek en de Surinamerivier

Reijnet, Jacobus

Titel Leupe: Caart van de doorsnyding van Para Creeq tot de rivier Suriname, tusschen de gronden hierby geëxpliceert.

Kort voor 1740 werden door het Surinaamse gouvernement plannen opgevat voor de aanleg van een waterverbinding, die enkele jaren later inderdaad tot stand kwam. Doel van deze doorsnijding was in de eerste plaats het verbeteren van de afvoer uit de Parakreek, waar de plantages vaak te maken hadden met wateroverlast. Daarnaast konden de planters hogerop aan de kreek langs deze weg gemakkelijker hun producten naar Paramaribo vervoeren. Dit hoogteprofiel van het tussenliggende land werd in 1741 als voorbereiding op het project opgemeten en getekend door Jacobus Reijnet, een militair afkomstig uit Maagdenburg in Duitsland die in Suriname actief was als landmeter in de periode 1732-1742.

Schaal: niet aangegeven; werkelijke afstanden en hoogteverschillen vermeld op de kaart in kettingen en duimen [ca. 1 : 13.500].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)