description description

Bird's eye view of Fort Elmina

Image

Bird's eye view of Fort Elmina

Vingboons, Johannes

Bird's eye view of Fort Elmina.

Teeckeninghe van 't Hollantsche Casteel in Gijnea, Sta. George Do. Mina / met Sijne toebehoorighe Fortressen, Inde Maendt Jannuarij Anno. 1665, / der selven fondamental Lijnien, met Passen geobserveert, En in Rijnlandtse / Roeden gereduceert,.

The chart was drawn in 1665 and copied between 1665 and 1668, probably in the studio of Johannes Vingboons.

The plate is taken from the Blaeu-Van der Hem Atlas.

Please contact Österreichische Nationalbibliothek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)