Colophon

The Atlas of Mutual Heritage

The Atlas of Mutual Heritage (AMH) is the result of an intensive collaboration between the Rijksmuseum Amsterdam, the Dutch Heritage Agency (RCE) Amersfoort, the Koninklijke Bibliohtkeek in The Hague and the National Archive in The Hague. 

With thanks to:

The present version of the website was made possible thanks to the generous support of the Mondriaan Fonds, the Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF), the Marinus Plantema Foundation and the Mullerfonds

Present coordinators:

Tristan Mostert and Oscar Hefting

Present board:

Previous coordinators:


Previous board members:

Concept
Martine Gosselink

Research and object descriptions: 

 

The website 
De website was made by Driebit (concept, design and technology), and is based on an Adlib database, which was originally designed by Karel Brascamp en Kees van Tol.

 

With special thanks to:

 

Previous partners and sponsors:

The original pilot version of the AMH was produced in collaboration with the TANAP project, which was initiated by the Nationaal Archief and Leiden University, under the auscpices of UNESCO. A second pilot version was produced fo the Conferentie over het Internationaal Gemeenschappelijk Erfgoed, organised by the Dutch ministries of Foreign Affairs and Education Culture and Science (9-12 February 2000).

The further develoment of the online database was made possible by contributions from the HGIS-Cultuurprogramma voor internationale culturele betrekkingen of the Dutch ministries of Foreign Affairs and Education Culture and Science. Additional research and translations were made possible by DEN (vereniging Digitaal Erfgoed Nederland), Mondriaan Stichting, the Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten, NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). The addition of various individual collections was supported by DutchCulture, and the shared heritage fund of the Nationaal Archief.

 

 

 

De totstandkoming van de Atlas of Mutual Heritage
Het project Atlas of Mutual Heritage (AMH) is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen het Rijksmuseum Amsterdam, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort, de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en het Nationaal Archief te Den Haag.

Het project werd in 1996 geïnitieerd door Martine Gosselink, die tezamen met de AMH projectgroep de verantwoording voor de uitvoering van dit project op zich heeft genomen.

Met bijzondere dank aan
De databank Atlas of Mutual Heritage is tot stand gekomen met behulp van een bijdragen uit het HGIS-Cultuurprogramma voor internationale culturele betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Aanvullend onderzoek en het vertalen van het tekstmateriaal werden mogelijk gemaakt door DEN (vereniging Digitaal Erfgoed Nederland) / Mondriaan Stichting, Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten.

Stadium 2 van de AMH, de toevoeging van diverse Nederlandse en buitenlandse collecties aan de AMH, is mogelijk gemaakt door subsidiegelden van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Stadium 3 van de AMH, de toevoeging van de WIC-posten inventarisatie en diverse Nederlandse en buitenlandse collecties, is mogelijk gemaakt door subsidiegelden van HGIS-C.

Credits
Projectgroep Atlas of Mutual Heritage:
drs. Peter Don, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort
Huibert Crijns, Koninklijke Bibliotheek (KB), Den Haag
drs. Martine Gosselink, Rijksmuseum (RMA), Amsterdam
Ron Guleij, Nationaal Archief (NA), Den Haag

In samenwerking met voormalige leden van de projectgroep:
M.C.J.C. van Hoof, Nationaal Archief, Den Haag
prof.dr. J.P. Sigmond, Rijksmuseum Amsterdam
drs. J.E.A. Boomgaard, Stadsarchief Amsterdam
drs. R. van der Zwan, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
F.J.L. van Dulm, Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu: RCE), Zeist
P. Doorenbosch, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
dr. Matthijs van Otegem, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
G.L. Balk, Nationaal Archief, Den Haag
drs. R. Hol, Nationaal Archief, Den Haag

Concept
drs. Martine Gosselink

Projectorganisatie (2013-heden)
Tristan Mostert
Oscar Hefting (sinds 2015)

Projectorganisatie (2009-2013)
drs. Johanneke Braam

Projectorganisatie (1996-2009)
drs. Martine Gosselink

Onderzoek
drs. Martine Gosselink
drs. Johanneke Braam
R.M. Haubourdin (Nationaal Archief)
M.C.J.C. van Hoof (Nationaal Archief)

In samenwerking met
drs. Bart Westenbroek
Thomas van den Brink
drs. Barbara Consolini
drs. Jessica Voorwinde
ir. Frans Klein
drs. Anne-Geerke Hesselink
drs. Michelle Jacobs

De website
De website is een product van Driebit (concept, design en techniek) en maakt gebruik van Adlib. De database is gebaseerd op het ontwerp van Karel Brascamp en Kees van Tol.

Vertalingen
Lien van der Leij
Logo
Steven Boland

Met bijzondere dank aan
C.J.M. Bakker
Drs. M. Beekhuis
Drs. J.E.A. Boomgaard
Drs. M. de Bruijn
Dr. F.S. Gaastra
S.M.F. de Graauw
C. Greven
M.D. Haga
W.A. Helmus
drs. D.R. Horst
J.B. Kist
dr. H. Niemeijer
drs. Sy-A-Foek
Prof. dr. C.L. Temminck Groll
E. Valenton
Dr. L.J. Wagenaar

TANAP (Towards A New Age of Partnership)
De eerste demoversie van de Atlas of Mutual Heritage (VOC settlements) is geproduceerd in samenwerking met TANAP. Het TANAP project is genitieerd door het Nationaal Archief (Den Haag) en de Rijksuniversiteit Leiden, onder toezicht van UNESCO.

GEO
De tweede demoversie van de Atlas of Mutual Heritage (VOC settlements) is geproduceerd voor de Conferentie over het Internationaal Gemeenschappelijk Erfgoed, georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (9-12 februari 2000).