description description

The island of Solor

Image

The island of Solor

Anoniem / Anonymous

The print shows a bird's eye view of the island of Solor. It is included in the published journal of Van Spilbergen towards the very end, when the ships arrive back in the Netherlands, and the expedition didn't actually visit this island.

Legend on the next page: "A is die Bay van Solor, vertoont hem in sulcker voeghen, als ghy hier siet af ghebeelt. B Is den inganck tusschen twee berghen die een wat hoogher als den ander is. C Is den ander in oft uytganck met twe ghelijcke hooghe berghen. D Is het Fort legghende op een bergh, daer ronts om eenighe huysen staen daer de inwoonders haer in onderhouden. E Is haerluyder habituatie, oft manier van gaen, met een knech achter haer."

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

J.C.M. Warnsinck, De reis om de wereld van Joris van Spilbergen, 1614-1617

Spilbergen, Joris van, Oost ende West-Indische Spieghel: Waer in Beschreven werden de tweelaetste Navigatien […] (1621)