description description

Bacan and Makian

Image

Bacan and Makian

Anoniem / Anonymous

The print shows maps of the islands Bacan and Makian, and shows 'the town of Bacan' in detail. The print is included in the published journal of Van Spilbergen's expedition just after the passage describing their sojourn in North Maluku, during which they had visited the island of Makian to confront English ships buying cloves there.

Legend on the previous page: "A Is het Eylant Macjan waer van den Suydt hoeck is geleghen op 8 Menuten by noorden die Linie Aequinoctial. B Is die Bay van een ander Eylant genaemt Bacjian, twelcke is gelegen tegen over dit voorsz Eylant, wel soo veel by Suyden die Linie, als het ander by Noorden leyt. C. Is die Stat Bacjan hier by int groot aengewesen. D Is het fort Bernevelt van steen gemetselt. E Is het Rijs Huys ende poteles. F is een steenen huys op die poort. G Is de Corpus Guarde. H. Sijn die buyten wercken oft wallen met opgheleyden steen ghemaeckt. I Sijn doorganghen oft poorten. K. Is een vervallen Bolwerck van Galla Galla ghemaeckt. L Is der Indianen Raethuys. M. Is eenen schoonen soeten waterput."

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

J.C.M. Warnsinck, De reis om de wereld van Joris van Spilbergen, 1614-1617

Spilbergen, Joris van, Oost ende West-Indische Spieghel: Waer in Beschreven werden de tweelaetste Navigatien […] (1621)