description description

View of Elmina

Image

View of Elmina

Borremans, Reynoud

This pen drawing of Elmina comes from the diary of Reynoud Borremans, who was on the ship Utrecht in Michiel de Ruyter's fleet in 1664-1665. The fleet used Elmina as a base of operations for several military campaigns on the African coast. Legend: “1. Het fort leggende oostwaert vant Casteel op een bergh. 2. Het Casteel del Mina. 3. De negerije westwaert van t Casteel. 4. Een rivier lopende uijt het landt achter t Casteel heen, alwaermen met kleijn vaertuijch uijter zee tot voor den ingangh van t casteel gebracht werdt.”

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.

Sources and literature

Verhoog, P., De Reis van Michiel Adriaensz. de Ruyter in 1664-1665 (1961)