description description

Two floor plans of Fort St. George at Elmina

Image

Two floor plans of Fort St. George at Elmina

Trenks, J. F. / Leefdaal, W.S. van

Two floor plans of Fort St. George at Elmina.

Title VEL0779 in the Leupe catalogue (NA): Plan van de grondlaag des Hoofdcasteels St. George D'Elmina in Afrika enz. Title VEL0779A in the Leuope catalogue (NA): Plan van de Platte grond des Plains en binnengebouwen van S. Ed. Comp. Hoofdcasteel St. George D'Elmina enz..

PLAN van de Platte Grond des Plains en binnen Gebouwen van St: Ed: Comp: Hooft Casteel St. George d' Elmina / Plan van der grondslaag des Hooft Casteels S:t George d' Elmina in Africa zoo wie het zelve met alle werken in des-zelfs Toezaamenhang naar Rijnlandsen Maat, [...].

Notes on reverse: No. 4A Een gedeelte van het kasteel d'Elmina. Register 8, Deel 1, Folio 31, Portefeuille .. [inscribed on a blue label] / 476 [stamped in bold on a small label].

Key: 1-69.

In the corners: 779 [in pencil].

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.