description description

Floor plan of the extension to Fort St. George at Elmina in 1782

Image

Floor plan of the extension to Fort St. George at Elmina in 1782

Trenks, J. F.

Floor plan of the extension to Fort St. George at Elmina in 1782.

The chart has not been assigned a title in the Leupe catalogue (NA).

Plan Van de Verbreeding der Courtine na Zee tuschen de Constapel en Boekhouder Batterij als meede de versterking der parapet na Zee van die 2 Bastions, aan S: Ed: Comp: Hoofd Casteel St: George D'Elmina, begone in 1/2 August 1782 en voltoit in de Maand Januarij 1783.

Numbered top right 1337, presumably the folio number in the volume.

Notes on reverse: overgekomen van Guinea 1779-1784. Behoort by Brief van 12 mey 1783 [in pencil] / 1339 [folio number in the volume ?] / A. [twice].

Below left: 779 [in pencil].

Bottom right: belongs with 779 [in pencil].

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.