description description

Floor plan of the 'kattenplaats' courtyard in Fort St. George at Elmina

Image

Floor plan of the 'kattenplaats' courtyard in Fort St. George at Elmina

Trenks, J. F. / Leefdaal, W.S. van

Floor plan of the 'kattenplaats' courtyard in Fort St. George at Elmina.

Plan Van de Platte Grond het Kattenplaat-ses en daar ter gehoorigen Gebouwen, Wie ook der daarbij geleegenen Batterije & Walles in S: Ed: Comp: Hooft Casteel St: George D'Elmina.

The chart has not been assigned a title in the Leupe catalogue (NA).

Key 1-19; a-bb.

Notes on reverse: No. 4D Gedeelte van het Fort d'Elmina. Register 8, Deel 1, Folio 31, Portefeuille .. [inscribed on a blue label] / 476 509 [in pencil].

Below right: No: 16.

Bottom left and bottom right: 779 [in pencil].

Top left: belongs with 779 [in pencil].

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.