description description

Floor plan of the fort of Mauritius on Rio San Francisco

Image

Floor plan of the fort of Mauritius on Rio San Francisco

Vingboons, Johannes

Title in the Leupe catalogue (National Archives): Kaart van het fort twelk graaf Maurits van Nassauw heeft doen leggen aan de rivier Sto. Francisco den 29 Maart 16.. (sic)..

Floor plan of the fort of Mauritius on the Rio San Francisco.

Kaart van het fort 't welk Graaf Murits van Nassauw heeft doen Leggen aan de Rivier S:ta Francisco. den 29 Maart 16.

Key: A. 't Fort Mouritius genaamt / B. 't stedeke Oponedo. gelegen 6 mijlen van de zee. C. Stijle Klip hoog 89 voet / D. de plaats daar de graaf van Banhola in 't gevecht op den 12 maart 1637 zijn volk liet overzetten. / E. Woningen der Portugezen, en hokken voor de beesten. / F. Lage Landen die met 't wassen der rievier alle jaren onderlopen. / G. Bergen. / H. Een stijl ijlandje gen:t Pinedo de S:t Pedro waar na het dorp genaamt is. / I. 't Houte Wambus aan de z zijde der Rivier: behorende onder de provintie van bahia de todos os Sanctos.

Noteworthy is that this map belongs to the Vingboons Atlas.

Cf. Koninklijke Bibliotheek, The Hague, inv. nr. 1043 B 14, after p. 42 no. 16.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.

Sources and literature

Gossselink, Martine, Land in Zicht: Vingboons tekent de Wereld van de 17de eeuw. (2007)