description description

Map of the Caribbean

Image

Map of the Caribbean

Schalenkamp, M. / Koning, Th. / Schalenkamp, M.

Map of the Caribbean.

Kaart van de Golf van Mexico, ter opheldering der Geschiedenis van de Bezittingen in den Koophandel der Europeaanen, in de beide Indien. Opgesteld door den Hr. Bonne.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Guillaume Thomas François Raynal, Wysgeerige en Staatkundige Geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën (1775-1783)