description description

Map of Rio Demerary, Rio Essequebo, Rio Pomeron, and part of Berbice

Image

Map of Rio Demerary, Rio Essequebo, Rio Pomeron, and part of Berbice

Heneman, Johan Christoph von

Title Leupe: Schetskaart van de Colonien van Rio Demerary en Rio Essequebo, alsmede van de Verlaatene Colonie van Rio Pomeron, mitsgaders een gedeelte der Colonie van Berbice enz.

The map shows the landmarks and physical characteristics of the area. It was commissioned by the WIC to serve as a basis for a general map of these colonies (VEL1490A) This map was not published until 1798, after the bankruptcy of the WIC.

Complete inscription: _SCHETS KAART VAN DE COLONIEN / VAN / RIO DEMERARIJ EN RIO ESSEQUEBO, / ALS MEEDE VAN DE VERLAATENE COLONIE VAN RIO POMERON, MITSGADERS VAN EEN GEDEELTE / DER / COLONIE VAN RIO BERBICE Met de verdere Districten, Rivieren en Kreeken dier Colonien, als ook de Streckkinge de Zee-Kust en derzelver Bancken, ontworpen uijt verscheidene Opservatien en Opneemingen, en zaamen gesteldt, ter Inrigting en Formeering eener Generale Kaart van de gemeldte Colonien en derzelver Plantagien, en begeevene Landten en Grondten, als meede dergeene Districten en Landen, de welcke in het toekoomendte nog kunnen begeeven en gecultiveerdt worden, strekkendte tot meertere en beetere Communicatie dier Colonien, in Cass van binnen of buijtenlandsche Onlusten en Oorlogen &c. &c. en verders tot beetere Transporteering ter Producten en Goederen, gemackkelijcker en met minder Gevaar, als buijten om door de Zee &c. &c. Op Order van de Edele Geoctrojeerdten West-Indischen Compagnie opgesteldt en geteekendt door J.C. v. Heneman, Ingenieur. Aanmercking: Hetgeene wat in deese Kaart met Groen aengelegt is, is Hoog-Bosch en gedeeltelijck gecultiveerdte Landen, En wat witt gelaten is, zijn Savaanas met Boschgaschies.

Scale bar of five German miles of 1/15th of an equatorial degree each (scale ca. 1 : 160.000).

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.