description description

Map of fortifications and an army camp between Mataram and Surakarta

Image

Map of fortifications and an army camp between Mataram and Surakarta

Anoniem / Anonymous

Map of fortifications and an army camp between Mataram and Surakarta.

Remvoij van de pagger en campement op Marbongh.

Key: A: werken of pagger van de vijand Panabaija / B: nieuwe pagger van de vijand dog door onse [?] meeste geruijweneert en inde brand gestoken. / C: pagger van den raden Camalang en van deze: strant volkeren / D: ditto van de pattij wankoproija / E: ditto van de s: Comps dienaren. / F: ditto van de pattij Danaredija. / G. ditto van den raden Mauhobaned [?] / H: brug van Cumumunicatie. / I: batterij In 's Comp:s pagger. / K: Een [?] beset met Spaanse ruyters [?] .

Top left a sticker bearing the inscription Museum Bodelianum and an old inventory number, crossed out.

Bottom right a stamp ACAD. LUGD. BAT. BIBL..

Please contact Bodel Nijenhuis / Universiteitsbibliotheek Leiden for reuse and copyrights.