description description

View of Bantam with an attack on the Portuguese fleet in 1601

Image

View of Bantam with an attack on the Portuguese fleet in 1601

Anoniem / Anonymous

View of Bantam with the attack on the Portuguese fleet in 1601: depicted is the victory of Admiral Wolfert Harmensz. and his 5 ships over 30 Portuguese vessels before Bantam.

In sea there are two islands, labelled respectively as Pulo Panian, De Wachter.

The following topographical names are also given: Strate van Sunda, Hoeck van Bantam en t' Landt van Sumatra.

The vessels in the foreground are flying the following flags: Dutch tricolour, flag bearing a madonna and St Andrew's cross, flags with a Malteser cross and flags with a St Andrew's cross.

This print has no key, but the letters A to H are marked on the illustration. The key to these letters has been reconstructed with the aid of Rijksmuseum print inv.nt. RP-P-OB-75: A: Hollandtsche Vlote ghecomen inde strate van Sunda.

B: Een Chineesche Pirau die de voorsz. Vlote adverteert vande Poortugeesse Armade.

C: Die Hollanders comende by hare Vyanden.

D: Armade vande Poortugeessen, soo die Hollanders die eerst ingheseylt, ende gheabbordeert hebben.

E: Die voorsz. Poortugeessche Armade, loefwaert legghende vande Hollantsche, poocht met brant-schepen die selfde te destruweren.

F: Die Hollandtsche Armade, liwaert vande Poortugeessche gheleghen, en wert van de brant-schepen niet beschadicht.

G: Die Poortugesen verlatende Bantam ende het Eylandt Iava, nemen met haere overgebleven Galeyen ende Schepen die vlucht naer die Molucken.

H: Die welcke vande Hollanders een tijdt lang naer gheseylt ende met griff gheschut vervolcht zijn.

You are also referred to Rijksmuseum, inv.nrs. RP-P-OB-75.312, RP-P-OB-75.313, RP-P-OB-75.314, RP-P-OB-75.315 and Scheepvaartmuseum inv.nr. SNSM_a2185(01).

This illustration comes from the work of Jan Jansz. Orlers: [Den Nassauschen Lauren-crans] Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de Victorien, So te Water als te Lande, die Godt Almachtich De Eedele Hooch-mogende Heeren Staten der Vereenichde Neder-landen verleent heeft, Deur het wijs ende clouck beleyt des Hooch-ghebooren Fursts Maurits van Nassau, uyt gegeven tot een eewige memorie.

Please contact Maritiem Museum Rotterdam for reuse and copyrights.

Sources and literature

Orlers, Jan Jansz., Den Nassauschen Lauren-crans: Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de victorien, so te water als te lande, die Godt almachtich de eedele hooch-mogende heeren staaten der vereenichde Neder-landen verleent heeft, deur het wijs ende clouck beleyt des hooch-ghebooren fursts Mavrits van Nassav (1610)