description description

Bird's eye view of the roadstead at Bantam with De Houtman's fleet

Image

Bird's eye view of the roadstead at Bantam with De Houtman's fleet

Anoniem / Anonymous / Langenes, Barent

Bird's eye view of the Bantam roadstead.

There is no key.

The fleet of Cornelis de Houtman is attacked by the inhabitants of Bantam and the Portuguese, but defeats them, 1596.

Cf. Universiteitsbibliotheek, Universiteit van Amsterdam, inv. nr. OF 63 778, 9.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Houtman, Cornelis de, Verhael van de Reyse by de Hollandtsche Schepen gedaen naer Oost Indien: haer avontuer ende succes / met de beschryvinghe der Landen daer zy gheweest zyn / der Steden ende Inwoonderen met Caerten ende figueren verlicht seer ghenoechlijck om lesen (1598)