description description

The governor of Bantam grants an audience

Image

The governor of Bantam grants an audience

Anoniem / Anonymous / Claesz, Cornelis

The governor of Bantam grants an audience.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Lodewijcksz, Willem, D'eerste boeck. Historie van Indien: waer inne verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche schepen bejeghent zijn ... : Daer by ghevoecht ... de conterfeytsels der inwoonderen ... (1598)