description description

Merchants of various origin in Bantam

Image

Merchants of various origin in Bantam

Anoniem / Anonymous / Claesz, Cornelis

Merchants of various origin in Bantam.

The merchant on the right holds a pair of scales.

A bay can be seen in the background

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Lodewijcksz, Willem, D'eerste boeck. Historie van Indien: waer inne verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche schepen bejeghent zijn ... : Daer by ghevoecht ... de conterfeytsels der inwoonderen ... (1598)