description description

Council of war in Bantam

Image

Council of war in Bantam

Anoniem / Anonymous / Claesz, Cornelis

Council of war in Bantam.

The city can be seen in the background.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Lodewijcksz, Willem, D'eerste boeck. Historie van Indien: waer inne verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche schepen bejeghent zijn ... : Daer by ghevoecht ... de conterfeytsels der inwoonderen ... (1598)