description description

View of the bay of the Cape of Good Hope

Image

View of the bay of the Cape of Good Hope

Decker, Coenraet

View of the bay of the Cape of Good Hope, showing vessels and the Fort de Goede Hoop in the background.

Please contact Rijksmuseum Amsterdam for reuse and copyrights.

Sources and literature

Schouten, Wouter, Oost-Indische Voyagie: Vervattende voorname voorvallen en bloedige zee- en landtgevechten tegen de Portugeezen en Makassaren 1658-1665 (1676)