description description

Map showing route to discover the region to the east of the Cape of Good Hope

Image

Map showing route to discover the region to the east of the Cape of Good Hope

Wentzel, Carel David

Title in the Leupe catalogue (NA): Korte schets van de Marsch gehouden op de togt in den Jaare 1752 ter ordre van den Wel Edelen gestr. heer Gouverneur Rijk Tulbagh, ondernoomen ter ontdekkinge der hier aan Cabo de Goede Hoop binnenwaarts leggende landen en daarinne woonende volkeren.

Notes on reverse: 1752 gedaan ter ontdekking van de binnenlanden van de Caap de Goede Hoop, Register 9, Deel 1, Folio 37, Portefeuille .. [inscribed on a blue label] / No. 55..

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.