description description

Map of Central and South America and West Africa

Image

Map of Central and South America and West Africa

Schalenkamp, M. / Bonne / Koning, Th.

Map of Central and South America and West Africa.

Kaart ter opheldering der Geschiedenis, van de Bezittingen en den Koophandel der Europeaanen in de beide Indien.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Guillaume Thomas François Raynal, Wysgeerige en Staatkundige Geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën (1775-1783)