description description

Map of the city and the fort at Cochin

Image

Map of the city and the fort at Cochin

Zijnen, D.

According to the Leupe catalogue (NA), the original title reads: Plan als voren, gewyzigd 2 april 1767, referring to the title of VEL0901: Plan der Stadt en Fortres, sodanig als hetselve geleegen was in de Maand February 1767, benevens een gedeelte van Baypin, zoodanig als hetzelve ook geleegen was den 1 maart 1767, met deszelfs strekking op de ware distantie enz..

No key, but numbers indicated.

Map of fortifications built in 1767.

Incomplete, one page is missing.

Notes on reverse: nr. 3; 617.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.