description description

Map of the fortifications to the west and south of Cochin

Image

Map of the fortifications to the west and south of Cochin

Elias, P. / Reimer, Carl Friedrich / Verhuell, C.A. / Gravestein, J.F.L van / Vaillant, I.O.

According to the Leupe catalogue (NA), the original title reads: Plan van de Vestingwerken der Westelyke en Zuidelyke helft van Cochim, enz.; bevattende een ontwerp ter verbetering, naar de origineele teekening van den Majoor-Ingenieur Reymer.

NA VEL0908B through VEL0908D are detailed drawings which belong with map VEL0908A.

Notes in the Leupe catalogue: VEL0909 A t/m E Kopieën van VEL0908 A t/m D. Behoort bij de rapporten van de militaire commissie naar de Oost 1789-1792, o.l.v. J.O. Vaillant, C.A. Verhuell en J.F.L. van Gravenstein. Zie NA. Staatssecretarie inv. nr. 1910-1932; Collectie Verhuell nrs. 7-45.

Topographical names mentioned: Stroomburg, Gelderland, Zeeland, Holland.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.