description description

Map of the fortifications to the west and south of Cochin

Image

Map of the fortifications to the west and south of Cochin

Elias, P. / Reimer, Carl Friedrich / Vaillant, I.O. / Verhuell, C.A. / Gravestein, J.F.L van

According to catalogue Leupe (NA) the original title reads: Plan van de Vestingwerken der Westelyke en Zuidelyke helft van Cochim, enz.; bevattende een ontwerp ter verbetering, naar de origineele teekening van den Majoor-Ingenieur Reymer.

NA VEL0908B through VEL0908D are detailed drawings which belong with map VEL0908A.

Notes in the Leupe catalogue: VEL0909 A t/m E Kopieën van VEL0908 A t/m D. Behoort bij de rapporten van de militaire commissie naar de Oost 1789-1792, o.l.v. J.O. Vaillant, C.A. Verhuell en J.F.L. van Gravenstein. Zie NA. Staatssecretarie inv. nr. 1910-1932; Collectie Verhuell nrs. 7-45.

Notes on reverse: No 7 Cochim.

Map scale: 19 rods = 32,3

Text alongside elevation: Coupe van de regter face der afsnijding naar de lijn F.-G. in 't nevenstaande plan de poort der passage F de linke flanc en een gedeelte der linke face worden in perspective gezien: de brug is weggelaaten om de Embrasures der flans daar door niet te masqueeren.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.