description description

Map of the fortifications at Cochin

Image

Map of the fortifications at Cochin

Lynden, Baron van / Reimer, Carl Friedrich / Verhuell, C.A. / Gravestein, J.F.L van / Vaillant, I.O.

According to the Leupe catalogue (NA], the original title reads: Plan als voren, referring to the title of VEL0909: Plan der Vestingwerken van Cochim; vertoonende dezelven in dien staat, waarin ze zig bevinden zullen, wanneer de voorgestelde verbeteringen, daNAan ten uitvoer zullen zyn gebragt.

Notes in the Leupe catalogue: Behoort bij de rapporten van de militaire commissie naar de Oost 1789-1792, o.l.v. J.O. Vaillant, C.A. Verhuell en J.F.L. van Gravenstein. Zie NA Staatssecretarie inv. nr. 1910-1932; Collectie Verhuell nrs. 7-45.

Key: a-x

Topographical names mentioned: bolwerk Gelderland, bolwerk Utregt, bolwerk Vriesland, bolwerk Groningen, Overijssel, Stroomburg.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.