description description

Map of the fort and city of Cochin

Image

Map of the fort and city of Cochin

Zijnen, D.

Title in the Leupe catalogue (National Archives): Plan der Stadt en Fortres, sodanig als hetselve geleegen was in de Maand February 1767, benevens een gedeelte van Baypin, zoodanig als hetzelve ook geleegen was den 1 maart 1767, met deszelfs strekking op de ware distantie enz.

Key: A-D

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.