description description

Side views of the fort at Cochin

Image

Side views of the fort at Cochin

Zijnen, D.

Title in the Leupe catalogue (National Archives): Plan der Stadt en Fortres, sodanig als hetselve geleegen was in de Maand February 1767, benevens een gedeelte van Baypin, zoodanig als hetzelve ook geleegen was den 1 maart 1767, met deszelfs strekking op de ware distantie enz.

Notes on reverse: 2e plan van den ingenieur, Zijnen, voor.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.