description description

Bird's eye view of the city of Cochin, India

Image

Bird's eye view of the city of Cochin, India

Vingboons, Johannes

Title in the Leupe catalogue (NA): Gezicht in vogelvlucht op als voren, referring to the title of VELH0619.48 Plattegrond van ,,de hooftstadt Coetsien geleegen ter custe Malabaar, met alle notable aanwijsinge soo wel 't geene raackende de fortificatie als de bewoonde stadt van binnen, met alle grachten, straaten, blocken van huijsen en voornaemste woonplatsen enz..

This illustration corresponds almost exactly to that rendered in Valentijn V, 2nd part, page 12.

Bird's eye view of Cochin and environs.

The chart incorporates the following labels:Eylandt Belli Pino, Coci Chijn Orange, Paen Eijlandt, Bon vojagem Coras, B. Pictado, Peperhuijs, Timmer werf.

A city wall surrounds the city of Cochin.

Top is the inscription De Stad Couchijn.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.

Sources and literature

Zandvliet, K., Mapping for Money: Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and (1998)

Gossselink, Martine, Land in Zicht: Vingboons tekent de Wereld van de 17de eeuw. (2007)