description description

Map of the city of Cochin

Image

Map of the city of Cochin

Anoniem / Anonymous

Title in the Leupe catalogue (NA): Plattegrond van ,,de hooftstadt Coetsien geleegen ter custe Malabaar, met alle notable aanwijsinge soo wel 't geene raackende de fortificatie als de bewoonde stadt van binnen, met alle grachten, straaten, blocken van huijsen en voornaemste woonplatsen enz..

Keys on the chart.

According to J. van Bracht: 'Vingboons-Atlas. Ten geleide en beschrijving van de opgenomen kaarten' (Bussum 1981) it does not form part of the Vingboons charts. The dating of the item also comes from J. van Bracht see also VEL 899, manufactured in 1696 by sergeant Hans Georg Faarant.

The image shows a cross-section in the upper half, with below it a map of the city of Cochin.

Keys: A-Z, A-Z and 1-20.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.

Sources and literature

Zandvliet, K., Mapping for Money: Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and (1998)