description description

Cochin at the time of the conquest by Van Goens, 1663

Image

Cochin at the time of the conquest by Van Goens, 1663

Waasbergen, Johannes Janssonius / Anoniem / Anonymous

Cochin at the time of the conquest by Van Goens, 1663.

De Stadt Covchin / soo als die geweest is doen hij verovert wiert door den E.E. Heer Admirael en Velt-Ooverste Ryklof van Goens den 8. Janvary A:o 1663. / De Stadt Covchin / soo die tegenwoordigh is.

Key: Aenwisingh van 't out Couchin / 1. S. Paulus Clooster / 2. 't Logijs vanden Gouverneur / 3. De Kerck Bon voyagie / 4. Kerck en Clooster S. Domingo / 5. Maria Kerck / 6. 't Raathuys / 7. 't Ontwerp van 't Nieuw Couchin / 8. Concept van de heer Hustaart / 9. Timmerwerf / Aenwijsing van 't Nieuw Couchin / a. 't Bolwerck Gelderlandt / b. 't Bolwerck Hollandt / c. 't Bolwerck Zeelandt / d. 't Bolwerck Vrieslandt / e. 't Bolwerck Uytrecht / f. 't Bolwerck Groeningen / g. Overysel / h. Cuylenburgh / i. Vianen / k. De Beer / l. Binnen Graft / m. Buyten Graft / n. Conterscherp / o. Faucebrée / De voornaemste gebouwen van 't Nieuwe Couchin. / 1. De Woning vande Commandeur / 2. Woning van d'Administrateur / 3. Woning van de Predicant / 4. 't Logijs voor de 3e Persoon / 5. De kerck daer d' onse nu Godts dienst doen / 6. De Hooft Kerck Cé genaemt / 7. De Kerck Misericordia / 8. Franciscaner Clooster / 9. 't Raethuys.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Baldaeus, Philippus, Naauwkeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel: Derzelver aangrenzende Ryken, en het machtige Eyland Ceylon (1672)