description description

Map of Ceylon

Image

Map of Ceylon

Knox, Robert / Broedelet, Wilhelm

Map of Ceylon.

Het Coninkryk Conde Uda of Ceylon in syn Binnenste naukeurigh verbeelt door R. Knox. Engelsman.

Staet te weeten dat al 't Landt 't welck met de Steeck-gepunteerde linien is ingeslooten, ondert gebied des Konings van Conda Uda staet. Doch onder de Hollanders behoord alles wat buyten de gemelde linie is; behalven Coylat Wanees land, waer in de Malabaren woonen; oock in deese Kaart voorgesteld. / x Plaetsen, daer de wachten werden gehouden. / o...o...o De Wegh waer door d'Autheur ontkomen is..

Please contact Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam for reuse and copyrights.

Sources and literature

Knox, Robert, 't Eyland Ceylon, in sijn binnenste, of 't Koningrijck Candy: geopent en nauwkeurigerdan oyt te vooren ontdeckt : behelsende een eygentlycke Beschrijvingh, soo van 't Landschap in sigh selven, als der Inwoonderen, Politie, Regeeringh, Godsdienst, Zeeden, Konsten, en meenigerley seldsame Gewoonten (1692)