description description

Ground plan of the fortifications at the Cape of Good Hope

Image

Ground plan of the fortifications at the Cape of Good Hope

Anoniem / Anonymous

The original title according to the Leupe catalogue (NA) reads: Plan van fortificatien aan de Kaap de Goede Hoop.

Notes on reverse: Plan van de fortificatie uit brieven en papieren van de kaap overgekomen.

Key: 1-7

Terms mentioned on this plan are: batterij, redout, couvre façe.

Topographical names mentioned are: Couvre façe Van Imhoff, Redoute de Elizabeth, Redoute de Helena, Fort de Knocke, Chavonnes vulgo de Groote Batterije, Batterije de S Heeren Hendriks Kinderen, Tafel Baaij.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.