description description

Chart showing soundings in the river at Batavia

Image

Chart showing soundings in the river at Batavia

Anoniem / Anonymous

Title in the Leupe catalogue (National Archives): Kaart als voren, 'Chart as before', referring to the chart of VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Reference date: October 2.

Notes on reverse: Caart van de Bank voor de Bataviase Rivier en dies gedaene Peijling op den 2e October anno 1716. / Behoort by de overgekomen brieven en papieren van Batavia 1717 derde deel / 1047 [folio number in the folder ?] / 268 [in pencil].

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.