description description

Ground plan of the Fort the Good Hope

Image

Ground plan of the Fort the Good Hope

Brink, C.F.

The original title according to the Leupe catalogue (NA) reads: Plan en Caart van het Fort en Vlek an Cabo de Goede Hoop, so als het in het jaar 1767 [is] gefortificeert en betimmert geweest.

Key: A 1-14; B 15-40

Topographical names mentioned are: Batterij Imhoff, Batterij Elisabeth, Batterij Helena, Batterij Thulbagh, Fort de Knocke, de Nieuwe Batterij, Batterij Chavonnes.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.