description description

Sketch of several farmlands belonging to the 'Jonker of Manipa' at Batavia

Image

Sketch of several farmlands belonging to the 'Jonker of Manipa' at Batavia

Vonk, Boudewijn Jansz

Title in the Leupe catalogue (NA): Figuratieve Caert van een stcuk land, herkomstig van den rebel Jonker van Manipa, leggende beoosten Tanjong Priok aan de Zeestrand enz.

Key: A-F

Notes on reverse: Behoort by de overgekomen Brieven en papieren van Batavia, 7 stuks, 1733 deel 7 N1 / 3701 [folio number in the volume ?] / 602 p.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.