description description

Map of the south western point of Celebes

Image

Map of the south western point of Celebes

Graaff, Isaac de

Title in the Leupe catalogue (NA): Kaart als voren, zonder de afbeelding van het fort Rotterdam, the reference 'kaart als voren' ('chart as before') refers to the title of VEL1293: Caarte ende teykeninge van Macassar, in den jare 1693 door my ondergesz. bereyst, opgesteld ende verdeeld enz., nemende haar begin van de hoek van Tanakeke ofte Ponagoe genaemt, ende koers nemende tot Padangkeke, insgelyks aan de Oostsyde van de hoek van Lassoy ofte Tengielles tot de Groote rivier van Tsindrana Bone strekkende enz..

Numbered bottom right: 11.a.

Atlas Amsterdam.

Notes on reverse: 652 b / N2:18 [in pencil].

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.