description description

The conquest of Palembang

Image

The conquest of Palembang

Jong, Dirk de

View of the city of Palembang, with in the foreground ships firing cannon at the city.

In 1659 the city was conquered by Van der Laan.

Probably from a book, given the vertical folds.

Please contact Rijksmuseum AmsterdamKoninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Conradi, Petrus en Volkert van der Plaats, Nederlandsche reizen, Tot Bevordering Van Den Koophandel, Na De Meest Afgelegen Gewesten Des Aardkloots: Doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige Gevaaren, die de Nederlandsche Reizigers hebben doorgestaan. (1784-1787)