description description

Map of the coasts of Ceram, Ambon and environs, expedition A. Gijsels, part I

Image

Map of the coasts of Ceram, Ambon and environs, expedition A. Gijsels, part I

Hesselsz, Gerrit / Gijsels, Artus/Arnoult

Map of the coasts of Ceram, Ambon and environs, expedition A. Gijsels.

Caerte van de custe van en den aencleve van dien waer in niet alleen de plaatsen distinctelyck waer datse onderstaen gelegen, maar oock over al de Havenen, en inhammen met haer diepte curieuselyck op haer streckinge geteykent, en de afgemeten syn door last en bevel van d' E': Heer Artus Gysels Raad van Indien, en Gouvern:r van Amboina en de jurisd[?] van dien A' Xvi XXXIII ADI XXXI Deceb by G. Hessel.

Hieromtrent Int gebercht leggen noch eenige Alfoeros Olilimas.

This is the left part of a chart comprising two sections, see: Badische Landesbibliothek, K499b fol 17-2.

The chart was drawn by Gerrit Hessel, son of the mapmaker Hessel Gerritsz.

Please contact Badische Landesbibliothek for reuse and copyrights.