description description

Map of the Battle of Blauwberg

Image

Map of the Battle of Blauwberg

Anoniem / Anonymous

Title Leupe: "Kaart van de forten en versterkingen aan de Kaap de Goede Hoop, aanwijzende de plaats der landing van de Engelshen en de positie waar op 8 Januari 1806 het gevecht tusschen de Engelschen en Hollanders is voorgevallen."

This map shows the invasion of Cape Town by the British Lt Gen Sir David Baird on 8 January 1806. The red lines indicate the trajectory of the army and the red dots and squares the military formations. The battle of Blauwberg gains central attention. After his defeat there, the Dutch Governor Jan Willem Janssens fled the region.

Scale-bar 1 : 370.000.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.