description description

Floor plan of the fort at Cranganoor

Image

Floor plan of the fort at Cranganoor

Duyn, Adam vander / Anoniem / Anonymous / Linden, Gerard onder de / Braam, J. van

Floor plan of the fort at Cranganoor.

Grond Teekening van de Fortresse Cranganoor.

Met de buyten wercken en 't Profyl van een Nieuwe Schans, met dry Sarams, dry Straaten en TAgtig Erven tot Huysen, Ter ordre van syn Hoogh E:le Hoog Loffelelyke Memorie Geprojecteert.

Top left: No: 18.

The floor plan features a key and explanatory notes.

The floor plan is taken from: 'Oud en Nieuw Oost-Indien' by Francois Valentyn.

Top left two strange animals are depicted swimming.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Valentijn, François, Oud en Nieuw Oost-Indiën (1724-1726)