description description

Map of the Persian gulf

Image

Map of the Persian gulf

Anoniem / Anonymous

Map of the Persian Gulf, collection A. Gijsels.

Caerte vande Golf van Parsia.

hoe Haer de cust sanden ende stranden uijthoecken ende inwijcken langhs de Persiaense cust tot Bassora, sijn streckende mitsgaders d'eijlande die op d'selfde cust gelegen zijn als mede de clippen ende guijlen [?] die daer aencleeven, [?] Int Jaer 1646 inde maant februari ende Mart met het Jacht Delfshaven ende in ditto Jaer in de maenden van Maij Junij en December met het Jacht de Paeuw voor soo veeel als ons bekent gheworden is, Yder tracht Naer Beeter Nota. deese graden sijn [?] wel gemaeckt.

Duytsche mylen: 15: voor een graet [?].

Parsia.

Arabia Foeliae.

Arabia Deserte.

There are two scales, and two compasses.

There are Dutch posts indicated at Gamron and Basra.

Please contact Badische Landesbibliothek for reuse and copyrights.