description description

Map of the north coast of the Persian Gulf with a view of fort Kismis

Image

Map of the north coast of the Persian Gulf with a view of fort Kismis

Vingboons, Johannes / Bloem, Hendrick Martsen

Map of the north coast of the Persian Gulf with a view of fort Kismis.

Pascaart vande Parsiaense kust / beginnende van de Caep Jaskes, tot Batsora, / mitsgaders de Caep Massadon, met haar Eijlanden, / Inbochten, en uijtsteeckende hoecken, wat diepten, / droochten, elck op sijn Coreckte breedte gemaackt, / Door Hendrick Martsen Bloem.

Inset: 't Fort Kismis, also Bevonden.

A number of East Indiamen lies at anchor on the roadstead before the fot. Their names are indicated alongside the vessels.

The map was drawn in 1645-1646 by Hendrick Martsen Bloem. The chart was copied between 1665 and 1668, probably in the studio of Johannes Vingboons.

The map is taken from the Blaeu-Van der Hem Atlas.

Please contact Österreichische Nationalbibliothek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)