description description

The palace of the Lamthau on the Canton river

Image

The palace of the Lamthau on the Canton river

Anoniem / Anonymous

The walled palace of the Lamthau on the Canton river.

According to the index of 'Begin ende Voortgang', the illustration is entitled: Afbeeldinghe vannt Paleys van Lamthau op de riviere van Canton aen de Nootzijde, gelijck den Secretaris daer den Mandorijn gesproken heeft..

Please contact Rijksmuseum Amsterdam for reuse and copyrights.

Sources and literature

Commelin, Isaac, Begin ende Voortgangh / van de Vereenighde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: Vervatende De Voornaemste Reysen / by de Inwoonderen derselver Provincien derwaerts gedaen. (1646)