description description

View of Canton

Image

View of Canton

Jong, Dirk de / Plaats, Volkert van der / Conradi, Petrus

View of Quang-Cheu-Fu or Canton.

Gezigt op Quang-Cheu-Fu of Canton.

This image originally belongs to the travel report of Wijbrand van Warwijck, 1602.

In the foreground several East Indiamen and a host of indigenous vessels are shown.

Cf. Koninklijke Bibliotheek, The Hague, inv. nr. 693 C 6 dl VII, op. p. 13.

Please contact Koninklijke BibliotheekKITLV for reuse and copyrights.

Sources and literature

Conradi, Petrus en Volkert van der Plaats, Nederlandsche reizen, Tot Bevordering Van Den Koophandel, Na De Meest Afgelegen Gewesten Des Aardkloots: Doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige Gevaaren, die de Nederlandsche Reizigers hebben doorgestaan. (1784-1787)