description description

The cour of the great mogul at Agra

Image

The cour of the great mogul at Agra

Conradi, Petrus / Plaats, Volkert van der / Jong, Dirk de

The court of the great mogul in Agra.

't Hof des Grooten Mogols.

This plate is a mirror image and slightly adapted copy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 388 A 4 part I, after p. 178 and Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, Atlas van der Hagen, Part 4, inv.nr. 1049B13_015

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Conradi, Petrus en Volkert van der Plaats, Nederlandsche reizen, Tot Bevordering Van Den Koophandel, Na De Meest Afgelegen Gewesten Des Aardkloots: Doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige Gevaaren, die de Nederlandsche Reizigers hebben doorgestaan. (1784-1787)